Regulamin portalu WszystkieSmaki.pl

Facebook Twitter Plusone

Regulamin portalu WszystkieSmaki.pl

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z portalu WszystkieSmaki.pl zwanego dalej Portalem. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania w Portalu.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne i nieprzerwane działanie portalu. Jednakże zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 3. Celem Portalu jest nieodpłatne udostępnienie użytkownikom treści z zakresu marketingu internetowego. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby były one kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i rzetelne.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Zakazuje się zamieszczania treści o charakterze rasistowskim, faszystowskim, treści wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne czy naruszających prawa innych osób.
 5. Portal zakazuje zamieszczania treści, które uznane mogą być za reklamowe, za wyjątkiem sytuacji, w których zamieszczenie reklamy zostało uzgodnione wcześniej z redakcją.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników oraz treści reklam.
 7. Treści zamieszczane przez użytkowników portalu stanowią wyraz ich osobistej wiedzy i poglądów, i tak tez powinny być interpretowane.
 8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezamieszczania oraz usuwania treści zamieszczonych przez użytkowników bez podania przyczyny. Zwłaszcza niezamieszczane lub usuwane będą treści łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. W portalu zawarte są informacje chronione prawem autorskim. Użytkownicy zobowiązani są do jego przestrzegania.
 11. Portal w celu ochrony prywatności nie wymaga od użytkowników przedstawienia jakichkolwiek informacji poufnych służących ich identyfikacji, za wyjątkiem adresu IP. Wgląd do tych danych posiada wyłącznie Redakcja i zobowiązuje się do nieprzekazywania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja naruszenia przez użytkownika przepisów prawa. Wówczas dane dotyczące użytkownika zostaną przekazane właściwym organom państwowym.
 12. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.