Regulamin konkursu „Typuj zwycięzcę MasterChef”

Facebook Twitter Plusone

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest serwis WszystkieSmaki.pl, zwany dalej Organizatorem
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz warunki uczestnictwa, które Uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora tj.  http://wszystkiesmaki.pl/regulamin-glosuj-na-faworyta/
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od dnia 19.11.2012. do dnia 25.11.2012 do godziny 20:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest przez stronę internetową Organizatora: WszystkieSmaki.pl.
 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  - ukończenie przez Uczestnika 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych
  - polubienie stony WszystkieSmaki.pl na Facebooku
  - przesłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@wszystkiesmaki.pl zawierającej imię i nazwisko uczestnika programu MasterChef, która zdaniem Uczestnika konkursu wygra program
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
 4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 5. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik będzie poinformowany drogą e-mailową.
 6. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 3.

 Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 19.11.2012  do 25.11.2012 do godziny 20:00 przesłać drogą mailową imię i nazwisko uczestnika programu MasterChef, który zdaniem Uczestnika konkursu wygra program.

§ 4.

 Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez jury tylko Uczestnikom, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
 2. Każdy ze zwycięzców otrzyma maila informacyjnego o zwycięstwie w konkursie.

§ 5. 

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników są vouchery o wartości 100 zł, do zrealizowania w sklepie internetowym Sodo, znajdującego się pod adresem https://www.sodo.pl/. Minimalna wartość zamówienia to 300,00 zł. Voucher zrealizować można do 31.12.2012.
 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w § 5. Ust. 1. Regulaminu, bez możliwości zamiany na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.
 3. Vouchery zostaną przesłane uczestnikom konkursu drogą mailową w ciągu 48h na adres e-mail, z którego nadeszła wiadomość od Uczestnika konkursu i będą one w postaci kodu, który należy wpisać przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym Sodo.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej oraz wysłania nagrody z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.

§ 6. 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje (wraz z uzasadnieniem) i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można składać drogą e-mailową na adres redakcja@wszystkiesmaki.pl.
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Odpowiedź będzie przekazana e-mailem do zgłaszającego reklamację.
 4. Decyzja Organizatora  jest ostateczna.

§ 7. 

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych ( adresu e-mail oraz imienia lub nicka) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

§ 8.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  - niedoręczenie Uczestnikowi Nagrody, które jest spowodowane podaniem przez Uczestnika konkursu błędnego adresu e-mail.
  - świadczone usługi przez firmę, która dostarczy nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie  http://wszystkiesmaki.pl/regulamin-glosuj-na-faworyta/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w przypadku istotnych zdarzeń, które mają wpływ na organizowanie Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


2 × cztery =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>